hop tacKINH DOANH
0909 583 808
ho tro ky thuatKỸ THUẬT
0931 531 808
cho ben thanh tp hcmTại TP.HCM
0898 917 808
hotline 24 7HOTLINE
090 958 3808
Tủ cá nhân 36 ngăn

tủ locker 36 ngăn

Kích thước: 1810x450x1830mm đã bao gồm chân nhựa 40×40

Tủ sắt sơn tĩnh điện 36 khoang chia 6 cột đứng 6 ô ngang

Trên mỗi cánh tủ có 1 khóa loecker

Có núm tay và tai khóa móc

Trên mỗi cánh cửa được dập 1 bảng tên nhân viên và 1 lỗ thông gió

Chất liệu sắt sơn tĩnh điện màu ghi ( có thể đặt màu khác nhau)

Ngăn, vách, nóc, đáy, lưng tủ 0,5mm

Cánh cửa, hông tủ, đố 0,7mm tai khóa móc 1li5

Tủ được trang bị dòng khóa HT, khóa trong trạng thái mở không rút được chìa ra khỏi ổ khóa

Dung sai nguyên vật liệu ±5 tủ được tiếp xúc với sàn bằng 4 chân nhựa

" >Tủ cá nhân 36 ngăn

Tủ cá nhân 36 ngăn

Thông tin kỹ thuật tủ locker 36 ngăn

Kích thước: 1810x450x1830mm đã bao gồm chân nhựa 40×40

Tủ sắt sơn tĩnh điện 36 khoang chia 6 cột đứng 6 ô ngang

Trên mỗi cánh tủ có 1 khóa loecker

Có núm tay và tai khóa móc

Trên mỗi cánh cửa được dập 1 bảng tên nhân viên và 1 lỗ thông gió

Chất liệu sắt sơn tĩnh điện màu ghi ( có thể đặt màu khác nhau)

Ngăn, vách, nóc, đáy, lưng tủ 0,5mm

Cánh cửa, hông tủ, đố 0,7mm tai khóa móc 1li5

Tủ được trang bị dòng khóa HT, khóa trong trạng thái mở không rút được chìa ra khỏi ổ khóa

Dung sai nguyên vật liệu ±5 tủ được tiếp xúc với sàn bằng 4 chân nhựa

Giá bán: 6.450.000

Tủ locker 24 ngăn

Tủ cá nhân 24 ngăn sơn màu

Thông tin kỹ thuật  tủ cá nhân 24 ngăn

Sơn màu theo yêu cầu khách hàng

Kích thước: 1200x450x1830mm đã bao gồm chân nhựa 40×40

Tủ sắt sơn tĩnh điện 16 khoang chia 4 cột đứng 4 ô ngang

Trên mỗi cánh tủ có 1 khóa loecker

Có núm tay và tai khóa móc

Trên mỗi cánh cửa được dập 1 bảng tên nhân viên và 1 lỗ thông gió

Chất liệu sắt sơn tĩnh điện màu ghi ( có thể đặt màu khác nhau)

Ngăn, vách, nóc, đáy, lưng tủ 0,5mm

Cánh cửa, hông tủ, đố 0,7mm tai khóa móc 1li5

Tủ được trang bị dòng khóa HT, khóa trong trạng thái mở không rút được chìa ra khỏi ổ khóa

Dung sai nguyên vật liệu ±5 tủ được tiếp xúc với sàn bằng 4 chân nhựa

" >Tủ locker 24 ngăn

Tủ locker 24 ngăn 
Tủ cá nhân 24 ngăn sơn màu

Thông tin kỹ thuật  tủ cá nhân 24 ngăn

Sơn màu theo yêu cầu khách hàng

Kích thước: 1200x450x1830mm đã bao gồm chân nhựa 40×40

Tủ sắt sơn tĩnh điện 16 khoang chia 4 cột đứng 4 ô ngang

Trên mỗi cánh tủ có 1 khóa loecker

Có núm tay và tai khóa móc

Trên mỗi cánh cửa được dập 1 bảng tên nhân viên và 1 lỗ thông gió

Chất liệu sắt sơn tĩnh điện màu ghi ( có thể đặt màu khác nhau)

Ngăn, vách, nóc, đáy, lưng tủ 0,5mm

Cánh cửa, hông tủ, đố 0,7mm tai khóa móc 1li5

Tủ được trang bị dòng khóa HT, khóa trong trạng thái mở không rút được chìa ra khỏi ổ khóa

Dung sai nguyên vật liệu ±5 tủ được tiếp xúc với sàn bằng 4 chân nhựa

Giá bán: 4.650.000

Tủ cá nhân 20 ngăn

tủ cá nhân 20 ngăn

Kích thước: 1200x450x1830mm đã bao gồm chân nhựa 40×40

Tủ sắt sơn tĩnh điện 20 khoang

Trên mỗi cánh tủ có 1 khóa loecker

Có núm tay và tai khóa móc

Trên mỗi cánh cửa được dập 1 bảng tên nhân viên và 1 lỗ thông gió

Chất liệu sắt sơn tĩnh điện màu ghi ( có thể đặt màu khác nhau)

Ngăn, vách, nóc, đáy, lưng tủ 0,5mm

Cánh cửa, hông tủ, đố 0,7mm tai khóa móc 1li5

Tủ được trang bị dòng khóa HT, khóa trong trạng thái mở không rút được chìa ra khỏi ổ khóa

Dung sai nguyên vật liệu ±5 tủ được tiếp xúc với sàn bằng 4 chân nhựa

" >Tủ cá nhân 20 ngăn

Tủ cá nhân 20 ngăn

Thông tin kỹ thuật tủ cá nhân 20 ngăn

Kích thước: 1200x450x1830mm đã bao gồm chân nhựa 40×40

Tủ sắt sơn tĩnh điện 20 khoang

Trên mỗi cánh tủ có 1 khóa loecker

Có núm tay và tai khóa móc

Trên mỗi cánh cửa được dập 1 bảng tên nhân viên và 1 lỗ thông gió

Chất liệu sắt sơn tĩnh điện màu ghi ( có thể đặt màu khác nhau)

Ngăn, vách, nóc, đáy, lưng tủ 0,5mm

Cánh cửa, hông tủ, đố 0,7mm tai khóa móc 1li5

Tủ được trang bị dòng khóa HT, khóa trong trạng thái mở không rút được chìa ra khỏi ổ khóa

Dung sai nguyên vật liệu ±5 tủ được tiếp xúc với sàn bằng 4 chân nhựa

Giá bán: 4.200.000

Tủ locker 16 ngăn sơn màu

Tủ cá nhân 16 ngăn sơn màu

Thông tin kỹ thuật  tủ cá nhân 16 ngăn

Kích thước: 1200x450x1830mm đã bao gồm chân nhựa 40×40

Tủ sắt sơn tĩnh điện 16 khoang chia 4 cột đứng 4 ô ngang

Trên mỗi cánh tủ có 1 khóa loecker

Có núm tay và tai khóa móc

Trên mỗi cánh cửa được dập 1 bảng tên nhân viên và 1 lỗ thông gió

Chất liệu sắt sơn tĩnh điện màu ghi ( có thể đặt màu khác nhau)

Ngăn, vách, nóc, đáy, lưng tủ 0,5mm

Cánh cửa, hông tủ, đố 0,7mm tai khóa móc 1li5

Tủ được trang bị dòng khóa HT, khóa trong trạng thái mở không rút được chìa ra khỏi ổ khóa

Dung sai nguyên vật liệu ±5 tủ được tiếp xúc với sàn bằng 4 chân nhựa

" >Tủ locker 16 ngăn sơn màu

Tủ locker 16 ngăn sơn màu

Tủ cá nhân 16 ngăn sơn màu

Thông tin kỹ thuật  tủ cá nhân 16 ngăn

Kích thước: 1200x450x1830mm đã bao gồm chân nhựa 40×40

Tủ sắt sơn tĩnh điện 16 khoang chia 4 cột đứng 4 ô ngang

Trên mỗi cánh tủ có 1 khóa loecker

Có núm tay và tai khóa móc

Trên mỗi cánh cửa được dập 1 bảng tên nhân viên và 1 lỗ thông gió

Chất liệu sắt sơn tĩnh điện màu ghi ( có thể đặt màu khác nhau)

Ngăn, vách, nóc, đáy, lưng tủ 0,5mm

Cánh cửa, hông tủ, đố 0,7mm tai khóa móc 1li5

Tủ được trang bị dòng khóa HT, khóa trong trạng thái mở không rút được chìa ra khỏi ổ khóa

Dung sai nguyên vật liệu ±5 tủ được tiếp xúc với sàn bằng 4 chân nhựa

Giá bán: 4.325.000

Tủ locker 15 ngăn

Tủ cá nhân 15 ngăn

Thông tin kỹ thuật tủ locker 15 hộc

Kích thước: 915x450x1830mm đã bao gồm chân nhựa 40×40

Tủ sắt sơn tĩnh điện 15 tủ cá nhân

Trên mỗi cánh tủ có 1 khóa loecker

Có núm tay và tai khóa móc

Trên mỗi cánh cửa được dập 1 bảng tên nhân viên và 1 lỗ thông gió

Chất liệu sắt sơn tĩnh điện màu ghi ( có thể đặt màu khác nhau)

Ngăn, vách, nóc, đáy, lưng tủ 0,5mm

Cánh cửa, hông tủ, đố 0,7mm tai khóa móc 1li5

Tủ được trang bị dòng khóa HT, khóa trong trạng thái mở không rút được chìa ra khỏi ổ khóa

Dung sai nguyên vật liệu ±5 tủ được tiếp xúc với sàn bằng 4 chân nhựa

" >Tủ locker 15 ngăn

Tủ locker 15 ngăn

Tủ cá nhân 15 ngăn

Thông tin kỹ thuật tủ locker 15 hộc

Kích thước: 915x450x1830mm đã bao gồm chân nhựa 40×40

Tủ sắt sơn tĩnh điện 15 tủ cá nhân

Trên mỗi cánh tủ có 1 khóa loecker

Có núm tay và tai khóa móc

Trên mỗi cánh cửa được dập 1 bảng tên nhân viên và 1 lỗ thông gió

Chất liệu sắt sơn tĩnh điện màu ghi ( có thể đặt màu khác nhau)

Ngăn, vách, nóc, đáy, lưng tủ 0,5mm

Cánh cửa, hông tủ, đố 0,7mm tai khóa móc 1li5

Tủ được trang bị dòng khóa HT, khóa trong trạng thái mở không rút được chìa ra khỏi ổ khóa

Dung sai nguyên vật liệu ±5 tủ được tiếp xúc với sàn bằng 4 chân nhựa

Giá bán: 3.250.000

Tủ cá nhân 12 ngăn

Tủ cá nhân 12 ngăn sơn màu

Thông tin kỹ thuật  tủ cá nhân 12 ngăn

Sơn màu theo yêu cầu khách hàng

Kích thước: 915x450x1830mm đã bao gồm chân nhựa 40×40

Tủ sắt sơn tĩnh điện 12 khoang chia 3 cột đứng 4 ô ngang

Trên mỗi cánh tủ có 1 khóa loecker

Có núm tay và tai khóa móc

Trên mỗi cánh cửa được dập 1 bảng tên nhân viên và 1 lỗ thông gió

Chất liệu sắt sơn tĩnh điện màu ghi ( có thể đặt màu khác nhau)

Ngăn, vách, nóc, đáy, lưng tủ 0,5mm

Cánh cửa, hông tủ, đố 0,7mm tai khóa móc 1li5

Tủ được trang bị dòng khóa HT, khóa trong trạng thái mở không rút được chìa ra khỏi ổ khóa

Dung sai nguyên vật liệu ±5 tủ được tiếp xúc với sàn bằng 4 chân nhựa

" >Tủ cá nhân 12 ngăn

Tủ cá nhân 12 ngăn

Tủ cá nhân 12 ngăn sơn màu

Thông tin kỹ thuật  tủ cá nhân 12 ngăn

Sơn màu theo yêu cầu khách hàng

Kích thước: 915x450x1830mm đã bao gồm chân nhựa 40×40

Tủ sắt sơn tĩnh điện 12 khoang chia 3 cột đứng 4 ô ngang

Trên mỗi cánh tủ có 1 khóa loecker

Có núm tay và tai khóa móc

Trên mỗi cánh cửa được dập 1 bảng tên nhân viên và 1 lỗ thông gió

Chất liệu sắt sơn tĩnh điện màu ghi ( có thể đặt màu khác nhau)

Ngăn, vách, nóc, đáy, lưng tủ 0,5mm

Cánh cửa, hông tủ, đố 0,7mm tai khóa móc 1li5

Tủ được trang bị dòng khóa HT, khóa trong trạng thái mở không rút được chìa ra khỏi ổ khóa

Dung sai nguyên vật liệu ±5 tủ được tiếp xúc với sàn bằng 4 chân nhựa

Giá bán: 3.265.000

Tủ locker 12 ngăn

Tủ cá nhân 12 ngăn

Thông tin kỹ thuật tủ cá nhân 12 ngăn

Kích thước: 915x450x1830mm đã bao gồm chân nhựa 40×40

Tủ sắt sơn tĩnh điện 12 hộc

Trên mỗi cánh tủ có 1 khóa loecker

Có núm tay và tai khóa móc

" >Tủ locker 12 ngăn

Tủ locker 12 ngăn

Tủ cá nhân 12 ngăn

Thông tin kỹ thuật tủ cá nhân 12 ngăn

Kích thước: 915x450x1830mm đã bao gồm chân nhựa 40×40

Tủ sắt sơn tĩnh điện 12 hộc

Trên mỗi cánh tủ có 1 khóa loecker

Có núm tay và tai khóa móc

Giá bán: 2.450.000

Tủ cá nhân 10 ngăn

 tủ locker 10 hộc

Kích thước: 619x450x1830mm đã bao gồm chân nhựa 40×40

Tủ sắt sơn tĩnh điện 10 tủ cá nhân

Trên mỗi cánh tủ có 1 khóa loecker

Có núm tay và tai khóa móc

Trên mỗi cánh cửa được dập 1 bảng tên nhân viên và 1 lỗ thông gió

Chất liệu sắt sơn tĩnh điện màu ghi ( có thể đặt màu khác nhau)

Ngăn, vách, nóc, đáy, lưng tủ 0,5mm

Cánh cửa, hông tủ, đố 0,7mm tai khóa móc 1li5

Tủ được trang bị dòng khóa HT, khóa trong trạng thái mở không rút được chìa ra khỏi ổ khóa

Dung sai nguyên vật liệu ±5 tủ được tiếp xúc với sàn bằng 4 chân nhựa

" >Tủ cá nhân 10 ngăn

Tủ cá nhân 10 ngăn

Thông tin kỹ thuật tủ locker 10 hộc

Kích thước: 619x450x1830mm đã bao gồm chân nhựa 40×40

Tủ sắt sơn tĩnh điện 10 tủ cá nhân

Trên mỗi cánh tủ có 1 khóa loecker

Có núm tay và tai khóa móc

Trên mỗi cánh cửa được dập 1 bảng tên nhân viên và 1 lỗ thông gió

Chất liệu sắt sơn tĩnh điện màu ghi ( có thể đặt màu khác nhau)

Ngăn, vách, nóc, đáy, lưng tủ 0,5mm

Cánh cửa, hông tủ, đố 0,7mm tai khóa móc 1li5

Tủ được trang bị dòng khóa HT, khóa trong trạng thái mở không rút được chìa ra khỏi ổ khóa

Dung sai nguyên vật liệu ±5 tủ được tiếp xúc với sàn bằng 4 chân nhựa

Giá bán: 2.350.000

Danh mục sản phẩm
Giới thiệu - quảng cáo
Phụ kiện
Máy thiết bị chấm công
Giải pháp an ninh
THiết bị phòng cháy chữa cháy
Camera quan sát
Hệ thống PCCC
Máy đếm tiền
Máy chấm công
Thiết bị mã vạch

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây